Stoneware Pot

8.5" x 8.75" two toned stoneware pot