Stoneware Bowl

4" x 3" debossed stoneware bowl, white
four styles