Gnome Head Pillow - Red w/ White Snowflakes

14" x 14"