collections : christmas - textiles, textiles, textiles - towels

Snowflake Tea Towel

cotton tea towel with white snowflake